GDPR Ochrana osobních údajů

TeraVrata s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 09321667, DIČ: CZ09321667, dále jen správce, zpracovává pro vaši poptávku po službách ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”), následující osobní údaje:

IP adresu, titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail zákazníka, adresa trvalého pobytu, IČO u samostatně podnikající osoby nebo firmy, adresa realizace smlouvy.

Účel zpracování: zpracování nabídky plnění smlouvy a závazků z ní plynoucích

Pro vytvoření nabídky služeb potřebujeme zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení.

Na základě Nařízení máte právo:
• požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
• požadovat po nás výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
• v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů:

Prohlašujeme, že jsem přijali technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Přijali jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv).

Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Účinnost těchto Zásad je od 15. 7. 2020